دسترسی سریع

2

3

3 

 

 

 

 

 

تاریخ های مهم همایش
تاریخ پایان دریافت چکیده + اصل مقاله در همایش »
1397/03/10
تاریخ پایان ثبت نام در همایش »
1397/03/31
تاریخ برگزاری همایش »
1397/04/11
پوستر همایش
Poster
کمیته علمی همایش

 ilkhan

مهندس محمود ایلخان

رئیس همایش و شورای سیاستگذاری

dr noghrekar

استاد عبدالحمید نقره کار

دبیر همایش

 

fesharaki

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

دبیر  علمی همایش

 

دکتر حسنعلی احمدی                  akhtar kavan 

دکتر حسنعلی احمدی       دکتر مهدی اخترکاوان        

 ardestani                   asanloo

دکتر زهرا السادات اردستانی    دکتر حسن اصانلو   

 jedi2                    bagheriyan2

دکتر احمد اصغریان جدی  دکتر محمد صابر باقریان 

  barati2                  blaniyan2

  دکتر ناصر براتی                  دکتر ندا بلانیان 

abbas_tarkashvand                  taghdir2

دکتر عباس ترکاشوند    دکتر سمانه تقدیر     

 taghvai                     

 دکتر ویدا تقوایی         

 hossini2                   hamzenejad2

 دکتر سید باقر حسینی        دکتر مهدی حمزه نژاد 

khakzand2               khanmohammadi2

دکتر مهدی خاک زند    دکتر محمدعلی خانمحمدی

danesh               dr zaker   

دکتر جابر دانش   دکتر سید محمدحسین ذاکری

zolfaghari2                roosta

دکتر حسن ذوالفقارزاده        دکتر مریم روستا 

 zare.i - Copy              zandiyeh2_1

 دکتر علی زارعی            دکتر مهدی زندیه

 

 sameh2             sanemari2

  دکتر رضا سامه            دکتر محمدمهدی سنماری

 Sasan savadkoohi far2               seyediyan

دکتر ساسان سوادکوهی فر  دکتر سید علی سیدیان

 arfan2                omranzadeh

مهندس محمدهادی عرفان  دکتر بهزاد عمران زاده

dr gharavi alkhansari

دکتر مریم غروی الخوانساری

karimi2             golabchi2

دکتر فریبرز کریمی    دکتر محمود محمد حسین زاده گلابچی

gayedi2                  ghandchi2

دکتر عبدالکریم قائدی          دکتر آرش قندچی

mohammadi maryam2                   maleki              

دکتر مریم محمدی                دکتر آیدا ملکی           

manan raisi                  gholami2

دکتر محمد منان رئیسی         دکتر مرتضی میرغلامی

 NariGhomi2               dr naghdibishi

دکتر مسعود ناری قمی          دکتر رضا نقدبیشی

 noghreh kar2                dr hashemi   

دکتر سلمان نقره کار          دکتر حسن هاشمی زرج آبادی

Dr hemati

دکتر محمدمهدی همتی

 

 

 

اعضای کمیته علمی همایش

اعضای کمیته علمی و داوری مقالات نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی

         نام و نام خانوادگی

                         سمت/ محل فعالیت

دکتر حسنعلی احمدی

 

رئیس پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر مهدی اخترکاوان

عضو هیأت علمی دانشگاه قم

دکتر مریم اختیاری

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

دکتر زهرا السادات اردستانی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر حسن اصانلو

عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه سوره

دکتر احمد اصغریان جدی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدصابر باقریان

 

عضو هیأت علمی دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره)

دکتر ناصر براتی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره)

دکتر ندا بلانیان

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر امیر بهرامی پناه

 

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

مهندس سمیه پورعبدی

 

پژوهشگر

دکتر عباس ترکاشوند

عضو هیأت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران

دکتر سمانه تقدیر

عضو هیأت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران

دکتر ویدا تقوایی

عضو هیأت علمی دانشکده فنی و حرفه ای دخترانه شریعتی

دکتر  امین حبیبی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

دکتر سید باقر حسینی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مهدی حمزه نژاد

 

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مهدی خاک زند

 

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محمدعلی خانمحمدی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مینا خندان

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دکتر جابر دانش

 

مدیر امور طرحهای شهری سازمان پدافند غیر عامل کشور

دکتر سید محمدحسین ذاکری

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

دکتر حسن ذوالفقاری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره)

دکتر مریم روستا

 

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

دکتر علی زارعی

عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند

دکتر مهدی زندیه

 

عضو هیأت علمی دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره)

دکتر رضا سامه

 

عضو هیأت علمی دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره)

دکتر محمدمهدی سنماری 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره)

دکتر ساسان سوادکوهی فر

 

عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

مهندس سید علی اکبر سیدی

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

دکتر سید علی سیدیان

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

دکتر ندا ضیاء بخش

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

مهندس محمدهادی عرفان

مدیر مرکز مطالعات حکمت، دانش و فن شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی (مرکز مطالعات شما)

دکتر بهزاد عمران ­زاده

 

مرکز معماری و شهرسازی اسلامی ژرفا

دکتر مریم غروی الخوانساری

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر فریبرز کریمی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره)

دکتر محمود محمدحسین زاده گلابچی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

دکتر هانیه فدایی تمیجانی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دکتر عبدالکریم قائدی

 

عضو هیأت علمی و رئیس دانشگاه پیام نور مرکز هرمزگان

دکتر ابوالفضل قربانی

 

عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دکتر آرش قندچی

 

مدیر کل ساختمان و تأسیسات سازمان صدا وسیما

دکتر سهند لطفی

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

دکتر مریم محمدی

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر آیدا ملکی

عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر محمد منان رئیسی

عضو هیأت علمی و مدیر مرکز مطالعات معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه قم

دکتر مرتضی میرغلامی

عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر مسعود ناری قمی

عضو هیأت علمی آموزشکده فنی و حرفه ای پسران قم

 

 

دکتر رضا نقدبیشی

عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دکتر سلمان نقره کار

عضو هیأت علمی و مدیر مرکز مطالعات معماری و شهرسازی اسلامی دانشگاه کاشان

دکتر محمد نقی­زاده

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

دکتر حسن هاشمی زرج آباد

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) / مدیر مرکز معماری و شهرسازی اسلامی ژرفا

دکتر محمدمهدی همتی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات شوشتر

دکتر حسن ایزدی

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز