اعلام حمایت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) از همایش
1396/10/13

 

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین جناب آقای دکتر مهدی زندیه  ضمن اعلام حمایت از همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی، اعضای هیأت علمی محترم  آن دانشکده، جناب آقای دکتر ناصر براتی  و جناب آقای دکتر محمد صابر باقریان از گروه شهرسازی، جناب آقای دکتر فریبرز کریمی، جناب آقای دکتر حسن ذوالفقارزاده و جناب آقای دکتر رضا سامه از گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) را  برای همکاری در کمیته علمی و داوری مقالات همایش معرفی  نمودند.