اعلام حمایت مرکز تحقیقات و قطب علمی معماری اسلامی از همایش
1396/10/12

بسمه تعالی

 

دبیر علمی محترم  نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی

حضور محترم برادر گرامی جناب آقای دکتر هاشمی فشارکی

 

تحقق معماری و شهرسازی با هویت اصیل اسلامی ایرانی هدفی بسیار با ارزش و ضروری است. این هدف والا تنها با همفکری و مشارکت جمعی و مجاهدات انقلابی محققین و مجریان و سیاستگذاران محقق خواهد شد.

قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن اعلام حمایت و همکاری با آن همایش امیدوار است با برنامه ریزی دقیق و هدایت پژوهشها به سمت نیازهای بنیادی کشور، زمینه بهره برداری از نتایج این مباحث در عمل ملموس تر گردد.

با آرزوی توفیق و تأیید الهی

 

 

و من الله توفیق

عبدالحمید نقره کار

مدیر مرکز تحقیقات و قطب علمی معماری اسلامی