پیام رئیس شورای سیاست گذاری همایش
1396/10/12

هوالحکیم الخبیر

 

هر کو نکند فهمی ، زین کلک خیال انگیز

نقشش به حرام ، ارخود صورتگرچین باشد

(حافظ)

 

 

  تحقق تمدن نوین اسلامی ، اگر نگوئیم هدف نهائی از انقلاب عظیم و تاریخ ساز اسلامی ایران است ، حداقل میتوان گفت، بدون تحقق تمدنی مبتنی بر فرهنگ اسلامی در این سرزمین ، انقلاب اسلامی ایران نیز پایدار و مانده گار نخواهد ماند. از مهمترین عناصر تمدن ساز که هم بسیار وسیع است و هم مانده گار ، معماری و شهرسازی است .

 

  از آنجا که معماری و شهرسازی هنری است اجتماعی و وابستگی همه جانبه ای به زیر بناهای سیاسی ، اقتصادی ، فناوری و فرهنگی دارد، ولی دولتهای قبل از انقلاب در این جهات نه تنها تلاش مثبتی نداشته اند ، بلکه مرعوب فرهنگ و تمدن معاصر غرب بوده اند.

 

  بعد از انقلاب نیز ، در حوزۀ سیاست ها ، راهبردها و اهداف کارهای مثبتی انجام شده است ولی با کمال تأسف در حوزه عمل مسئولین اجرائی در اغلب موارد به اهداف پایبند نبوده اند.

 

  مراکز آموزشی ، پژوهشی و دانشگاه های ما نیز ، بعد از انقلاب ، هنوز کاری در شأن فرهنگ و تمدن اسلامی انجام نداده اند و اغلب اساتید به ترجمه و تقلید عادت کرده اند.

 

  اگر بفرموده حضرت امام راحل(ره) ( با اصلاح دانشگاه ها ، کشور ساخته خواهد شد ) ، اصلاح سرفصل و محتوای دروس مبتنی بر هویت ( اسلامی – ایرانی) مقدمه ای اساسی برای بنیان گذاری چنین هدف آینده سازی است .

 

  این همایش با درک شرایط جهان معاصر ، به خصوص در حوزه هنر و معماری و شهرسازی ، با رویکرد و فرهنگی اسلامی به مباحث بنیانی و کاربردی در حوزه آموزش معماری مبتنی بر هویت ( اسلامی – ایرانی ) میپردازد و با اخلاص و صمیمیت همه علاقه مندان و دل آگاهان را به یاری می طلبد

برای همه آرزوی توفیق و تأئید الهی و بهروزی دارم .

 

 

 

و من الله التوفیق

عبدالحمید نقره کار

رئیس کرسی نظریه پردازی

هنر و معماری و شهرسازی