دبیر کمیته علمی همایش
1396/10/01


دکتر سید جواد هاشمی فشارکی سمت دبیر کمیته علمی همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران)  را بر عهده دارند. ایشان مدرس دانشگاه، پژوهشگر و مؤلف چندین کتاب و مقاله، معاون سابق سازمان پدافند غیر عامل کشور، عضو کمیته تدوین مبحث 21 مقررات ملی ساختمان هستند همچنین ایشان دارای سوابق علمی و اجرایی از جمله:


دبیر علمی کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار – 24 مهر 1396

دبیر علمی همایش ملی مبانی طراحی موزه­ های دفاع مقدس – 8 اسفند 1395

دبیر علمی کنفرانس پدافند غیر عامل و توسعه پایدار –  25 و 26 مهر 1395

دبیر علمی دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی – 5 اسفند 1393