تمدید تاریخ برگزاری همایش
1397/07/01

 

 

به استحضار می رساند پیرو تصمیم گیری شورای سیاستگذاری نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران) برگزاری همایش به 5 اسفندماه 1397 تمدید شد. لذا پژوهشگران و علاقه مندان در این حوزه تا تاریخ 1397/10/30 فرصت دارند چکیده و اصل مقال خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.