اعلام حمایت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ار همایش
1397/02/26

 

معاون محترم فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری جناب آقای دکتر علیرضا قلی نژاد پیربازاری از نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران) اعلام حمایت علمی و معنوی نمودند.