تجلیل از آثار و فعالیتهای مهندسی با رویکرد اسلامی
1397/02/22

باسلام واحترام

در راستای اهداف همایش و به منظور تجلیل از آثار و فعالیتهای صورت گرفته درگذشته تقاضا میشود سروران گرامی موارد زیر را به منظور ارزیابی و تقدیر در روز همایش به دبیرخانه همایش ارسال بفرمایید:

 

  • معرفی استادان برتر : معرفی اساتیدی که درخصوص دروس معماری اسلامی ، شهرسازی اسلامی و یا سایر دروس مهندسی با رویکرد اسلامی تدریس کرده و فعالیت داشته یا دارند و آثاری را در این خصوص تالیف کرده اند.

 

  • معرفی کتب و نشریات برتر : معرفی کتب و یا نشریاتی که درحوزه های مهندسی با رویکرد اسلامی دارای آثار منتشر می باشند.

 

  • معرفی جزوه های درسی برتر : معرفی جزوات درسی برتر که درحوزه های مهندسی با رویکرد اسلامی منتشر شده اند.

 

  • معرفی پایان نامه های دانشجویی برتر : معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری که درحوزه های مهندسی با رویکرد اسلامی دفاع کرده اند.

 

  • معرفی مصادیق برتر معماری اسلامی ایرانی 4 دهه اخیر: معرفی پروژه های اجرا شده با کاربریهای مختلف براساس هویت معماری اسلامی ایرانی

 

  • معرفی مصادیق برتر شهرسازی اسلامی ایرانی 4 دهه اخیر: معرفی پروژه های اجرا شده شهرهای جدید یا شهرک ها  و یا مجتمعهای مسکونی و یا کابریهای دیگر براساس هویت معماری اسلامی ایرانی

 

  • معرفی طرحهای برتر : معرفی کتب و یا نشریاتی که درحوزه های مهندسی با رویکرد اسلامی دارای آثار منتشر می باشند.

 

  • معرفی شرکت مشاور برتر : معرفی شرکتهای برتر که درحوزه های مهندسی با رویکرد اسلامی دارای مطالعات یا طراحی یا اجرا می باشند.

 

  • وسایرفعالیت های مرتبط با هویت معماری اسلامی ایرانی

 

به امید اعتلای بیشتر معماری وشهرسازی کشورمان با هویت غنی اسلامی ایرانی

 

 

با تشکر

 

دبیر علمی نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی

(آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران) 

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی