جلسه سیاست گذاری نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی
1397/02/18

 

 

جلسه سیاست گذاری  نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران) در تاریخ 10 اردیبهشت با حضور جناب اقای مهندس محمود ایلخان رئیس همایش و شورای سیاستگذاری و دکتر سید جواد هاشمی فشارکی دبیر علمی همایش و آقای مهندس پاینده و .... برگزار شد.

آخرین وضعیت همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران) که مقرر است در تاریخ 11 و 12 تیرماه 1397 برگزارگردد مورد بحث و بررسی اعضا قرارگرفت و مقرر شد:  در خصوص پیگیری و تبلیغ همایش در بین اساتید اعضای کمیته علمی برای ترغیب دانشجویان جهت ارائه مقاله در محورهای همایش، پیگیری تأمین مکان برگزاری همایش، راههای تامین هزینه های برگزاری همایش، برنامه ریزی لازم برای سخنرانی اساتید و مسئولین در خصوص معماری اسلامی و نظام آموزشی، ارسال سوالات مصاحبه برای اعضای کمیته علمی همایش و تهیه پیش نویس برنامه اجرایی برگزاری همایش در روزهای 11 و 12 تیرماه و ... توسط دبیرخانه همایش صورت گرفته و ارائه شود .