اعلام حمایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از همایش
1397/01/26

 

 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران) اعلام حمایت کردند و این همایش در تارگاه آن پایگاه با کد اختصاصی 40903-96180  نمایه شده است.

 

لینک نمایه نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)