پیام دبیر علمی همایش دکتر سید جواد هاشمی فشارکی به مناسبت سال نو
1397/01/08

 

با تبریک سال نو و ورود به چهل سالگی والای جمهوری اسلامی که ثمره انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است. چهل سالی که از فراز و نشیبهای گوناگون و از گردنه های سخت، راست قامت و استوار و پوینده عبور کرده و علیرغم ضعفها وکاستی ها مسیر شکوفایی خود را در عرصه های گوناگون با تحولات بی بدیلی بوجود آورده و افق درخشانی را پیش روی خود گشوده است. اکنون زمان آنست که از گذشته ها عبرت گرفته شود و ضعفهای گذشته را رفع نمود و بازبینی شود و تمدن نوین اسلامی پی ریزی گردد. بنابراین لازم است سازمانها و نهادهای مربوطه بخصوص در مسایل معماری وشهرسازی درطی چندماه منتهی به دهه فجر ، بخشهای خود را آسیب شناسی نموده و در راستای سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام برنامه ریزی های لازم را صورت دهند. براین اساس درنیمه اول سال 1397 رویکرد نخستین همایش ملی شهرسازی ، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی به جنبه های آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران می پردازد و در نیمه دوم سال در همایش دوم به جنبه های نظامات و مقررات موضوعه پرداخته خواهدشد .