تمدید تاریخ دریافت مقاله
1396/12/29

 

 

پژوهشگران گرامی، به آگاهی می رسد که پیرو تصمیم گیری شورای سیاست گذاری نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران) مهلت دریافت مقاله تا پایان تاریخ 10 خرداد ماه 1397 تمدید شد.