اعلام حمایت دانشگاه شیراز از همایش
1396/12/15

 

معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز جناب آقای دکتر سید مجتبی زبرجد از نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران) اعلام حمایت نمودند. همچنین از اعضای محترم هیأت علمی آن دانشگاه جهت عضویت در کمیته علمی و داوری مقالات همایش معرفی نمودند.

که از جمله سرکارخانم دکتر مریم روستا، جناب آقای دکتر سید محمد حسین ذاکری، جناب آقای دکتر حسن ایزدی، جناب آقای دکتر سهند لطفی، سرکارخانم دکتر مریم اختیاری، جناب آقای دکتر امین حبیبی، جناب آقای مهندس سید علی اکبر سیدی می باشند.