اعلام حمایت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی از همایش
1396/12/15

 

ریاست محترم  پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی دکتر یامین پور از نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران) اعلام حمایت نمودند.