اعلام حمایت دانشگاه علم و صنعت ایران از همایش
1396/12/06

 

 

ریاست محترم دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران جناب آقای دکتر مصطفی بهزادفر از نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران) اعلام حمایت نمودند. همچنین حناب آقای دکتر مهدی حمزه نزاد عضو هیأت علمی محترم آن دانشگاه  را جهت عضویت در کمیته علمی همایش معرفی نمودند.