اعلام حمایت معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی از همایش
1396/11/28

 

 

جناب آقای دکتر سعید ایزدی معاون محترم  شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی از نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران) اعلام حمایت نمودند.