اعلام حمایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن از همایش
1396/11/25

 

 

رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن جناب آقای دکتر رضا نقدبیشی از نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران) اعلام حمایت کردند همچنین چند تن از اعضای هیأت علمی محترم آن دانشگاه را جهت عضویت در کمیته علمی و داوری مقالات همایش از جمله سرکارخانم دکتر هانیه فدایی تمیجانی، سرکارخانم دکتر مینا خندان، سرکارخانم دکتر ندا ضیاء بخش و جناب آقای دکتر رضا نقدبیشی معرفی نمودند.