تخفیف در حق ثبت نام دانشگاه ها و نهادهای حامی و همکار
1396/11/15

 

 

 

در راستای اهداف برگزاری نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری در ایران) و با توجه به تصمیمات شورای سیاستگذاری همایش در این خصوص شایان ذکر است:

برای اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی دانشگاه ها و نهادهای حامی 25 درصد تخیف در حق ثبت نام در نظر گرفته شده است.

همچنین اعضای محترم هیأت علمی که به درجه استاد تمامی دست یافته اند بدون پرداخت حق ثبت نام بصورت کاملا رایگان

و دانشجویان استعداد درخشان بصورت نیم بها برای ارسال مقاله و شرکت در همایش می توانند اقدام نمایند.