اعلام حمایت علمی بنیاد معماری انقلاب اسلامی از همایش
1396/10/30

جناب آقای دکتر امیر محمدخانی رئیس بنیاد معماری انقلاب اسلامی حمایت علمی  آن بنیاد را از نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی اعلام نمودند.