اعلام حمایت مرکز معماری اسلامی (حوزه هنری انقلاب اسلامی) از همایش
1396/10/24

جناب آقای مهندس علی فروزانفر مدیر مرکز معماری اسلامی (حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی) حمایت علمی رسانه ای و اجرایی آن مرکز را از نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی اعلام نمودند.