اعلام حمایت دانشگاه هنر اسلامی تبریز از همایش
1396/10/23

معاون محترم آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه هنر اسلامی تبریز جناب آقای دکتر مهدی محمدزاده حمایت علمی آن دانشگاه را از نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی اعلام نمودند. همچنین سرکار خانم دکتر آیدا ملکی عضو محترم هیأت علمی آن دانشگاه جهت همکاری در کمیته علمی و داوری مقالات معرفی گردید.