تفاهم نامه همکاری دبیرخانه همایش با مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
1396/10/17

 

تفاهم نامه همکاری دبیرخانه همایش با مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی در زمینه اطلاع رسانی مجامع علمی از زمان فراخوان در صفحات اصلی بانک مجامع علمی  مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی، نمایه اطلاعات و معرفی تارگاه نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی و نمایه سازی مقالات داوری و پذیرفته شده در بانک مجامع علمی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی منعقد گردید.

 

با توجه به این تفاهم نامه هزینه نمایه سازی هر عنوان مقاله پس از برگزاری همایش در صفحه ویژه در بانک مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی مبلغ 25000 هزار تومان می باشد که دبیرخانه  همایش جهت انجام خدمتی برای جامعه علمی و پژوهشگران علاقه مند و مستعد متعهد به پرداخت آن شد.