اعلام حمایت مرکز مطالعات شما (شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی) از همایش
1396/10/17

 

رئیس مرکز مطالعات شما (شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی) جناب آقای مهندس محمد هادی عرفان حمایت خود را از برگزاری نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی اعلام نمودند.